Digital Marketing Plan

- วางแผนการตลาดออนไลน์
- วางแผนตารางงาน
- นำเสนอแคมเปญที่น่าสนใจ
- สร้างแบรนด์ให้เป็นทีน่าจดจำ

Content and Social Management

- สร้างหรือส่งเสริมภาพลักษณ์บนสื่อโซเชียล
- การออกแบบและจัดทำโพส
- การบริหารจัดการสื่อโซเชียล

Digital Production

- จัดทำสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โมบายแอพ และระบบซัพพอร์ทต่างๆ เพื่อ รองรับทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ
- รองรับการทำงานบนทุกอุปกรณ์ ( Responsive Design )
- สร้างประสบการณ์การใช้งานสื่อที่ดี ( UX/UI Design )

Media Planning

- การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อสื่อออนไลน์
- การทำการตลาดและปรับปรุงสื่อเพื่อรองรับ Search Engine