[ultimate_heading main_heading=”ONLINE MARKETING SOLUTION” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:60px;” main_heading_line_height=”desktop:62px;” sub_heading_font_size=”desktop:24px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”Case Study” main_heading_color=”#000000″ main_heading_font_size=”desktop:52px;” main_heading_line_height=”desktop:49px;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” main_heading_style=”font-weight:bold;”]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=”Marketing Process” main_heading_color=”#000000″ main_heading_font_size=”desktop:52px;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” main_heading_style=”font-weight:bold;”]

เรามีทีมงาน วางแผนการตลาดออนไลน์ ที่มีประสบการณ์สูง ผ่านกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความสำเร็จสูงสุดของลูกค้าของเรา

[/ultimate_heading]

Digital Marketing Plan

- วางแผนการตลาดออนไลน์
- วางแผนตารางงาน
- นำเสนอแคมเปญที่น่าสนใจ
- สร้างแบรนด์ให้เป็นทีน่าจดจำ

Content and Social Management

- สร้างหรือส่งเสริมภาพลักษณ์บนสื่อโซเชียล
- การออกแบบและจัดทำโพส
- การบริหารจัดการสื่อโซเชียล

Digital Production

- จัดทำสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โมบายแอพ และระบบซัพพอร์ทต่างๆ เพื่อ รองรับทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ
- รองรับการทำงานบนทุกอุปกรณ์ ( Responsive Design )
- สร้างประสบการณ์การใช้งานสื่อที่ดี ( UX/UI Design )

Media Planning

- การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อสื่อออนไลน์
- การทำการตลาดและปรับปรุงสื่อเพื่อรองรับ Search Engine